Friday, August 19, 2011

Natural Sorting...

A natural sort implementation using scala :

implicit val ord = new Ordering[String] {
 def groupIt(str:String) = 
    if (str.nonEmpty && str.head.isDigit) str.takeWhile(_.isDigit)
    else str.takeWhile(!_.isDigit)
 val dec="""(\d+)"""r
 def compare(str1: String, str2: String) = {
  (groupIt(str1), groupIt(str2)) match {
   case ("","") => 0
   case (dec(x),dec(y)) if (x.toInt==y.toInt) => 
     compare(str1.substring(x.size), str2.substring(y.size))
   case (dec(x),dec(y)) => (x.toInt - y.toInt)
   case (x,y) if (x == y) =>
     compare(str1.substring(x.size), str2.substring(y.size))
   case (x,y) => x compareTo y
  }
 }
}


And now a usage case :

test("basic tests") {
 import scala.collection.immutable.TreeSet

 val t0 = new TreeSet[String]() ++ List("10", "5", "1")
 t0.toList should equal (List("1", "5", "10"))

 val t1 = new TreeSet[String]() ++ List("a-100","a-10", "a-5", "a-1")
 t1.toList should equal (List("a-1", "a-5", "a-10", "a-100"))
}


Of course it doesn't manage floating numbers, "1.01", will be sorted as "1.1"... or "a-2-050" will appear after "a-2-25".

CONTEXT : Linux Gentoo / Scala 2.9.0 / Java 1.6.0_26

1 comment: 1. - Thật là muốn chết.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  Thân ảnh của Nhạc Thành xẹt qua tạo thành một đường vòng cung, lập tức ngưng tụ một lực công kích tấn công về phía Lương Ngọc.

  - Nhị đệ.

  Nhìn thấy tình huống của Lương Ngọc, Lương Hùng nhanh chóng đỏ cả hai mắt lên, tuy nhiên bị Khiếu Thiên Hổ ngăn lại, mặc kệ thế nào thì công kích cũng không có hiệu quả.

  - Lương Hùng, ta giúp ngươi.

  Nạp Duy Tư nhìn thấy tình huống của Lương Hùng thì biết rằng phải nhanh chóng đi giúp Lương Hùng.

  - Nạp Duy Tư, hôm nay không nên đánh người.

  Một thân ảnh màu vàng hiện tới trước mặt Nạp Duy Tư.

  - Ngươi…

  Nhìn thấy thân ảnh của Đông Phương lạc Nhan, Nạp Duy Tư liền nhớ tới thảm trạng lần trước, trong chớp mắt liền muốn bỏ chạy.

  ReplyDelete