Monday, August 22, 2011

Simple SBT use case

Simple Build Tool (sbt) is an impressive tool, building is really fast, and configuration quite simple in particular with small projects. No need to learn a new language, as sbt configuration is made using scala ! Of course automatic dependencies resolution is available !

Consider the following simple project, naturalsort.tar.gz, whose file hierarchy is the following :

naturalsort/
naturalsort/build.sbt
naturalsort/src/main/scala/naturalsort/NaturalSort.scala
naturalsort/src/test/scala/naturalsort/NaturalSortTest.scala


"build.sbt" just contains :

name := "NaturalSort"

version := "1.0"

scalaVersion := "2.9.0"

libraryDependencies += "org.scalatest" % "scalatest_2.9.0" % "1.6.1" % "test"


Once sbt is setup, just enter "naturalsort" directory, and run sbt; it will resolve dependencies, and make the sbt console available for you :

$ cd naturalsort/
$ sbt
> compile
[info] Updating {file:/home/dcr/dev/naturalsort/}default-76224f...
[info] Done updating.
[info] Compiling 1 Scala source to /home/dcr/dev/naturalsort/target/scala-2.9.0.final/classes...
[success] Total time: 6 s, completed 22 août 2011 22:21:14
> test
[info] Compiling 1 Scala source to /home/dcr/dev/naturalsort/target/scala-2.9.0.final/test-classes...
[info] NaturalSortTest:
[info] - basic tests
[info] - advanced tests
[info] - special cases tests *** FAILED ***
[info]  List(1.1, 1.002, 1.3, 1.010) did not equal List(1.001, 1.002, 1.010, 1.02, 1.1, 1.3) (NaturalSortTest.scala:37)
[error] Failed: : Total 3, Failed 1, Errors 0, Passed 2, Skipped 0
[error] Failed tests:
[error] naturalsort.NaturalSortTest
[error] {file:/home/dcr/dev/naturalsort/}default-76224f/test:test: Tests unsuccessful
[error] Total time: 4 s, completed 22 août 2011 22:21:35
> ~compile
[success] Total time: 0 s, completed 22 août 2011 22:23:02
1. Waiting for source changes... (press enter to interrupt)
> ~ test-only naturalsort.NaturalSortTest
[info] Compiling 1 Scala source to /home/dcr/dev/naturalsort/target/scala-2.9.0.final/test-classes...
[info] NaturalSortTest:
[info] - extreme tests
...
> package
[info] Packaging /home/dcr/dev/naturalsort/target/scala-2.9.0.final/naturalsort_2.9.0-1.0.jar ...
[info] Done packaging.
[success] Total time: 0 s, completed 4 sept. 2011 10:55:24


CONTEXT : Linux Gentoo / Scala 2.9.0 / Java 1.6.0_26 / SBT 0.10 / ScalaTest 1.6.1


1 comment:


 1. Sắc mặt của tn trầm xuống, sau đó phi kiếm ở trên không trung chiếu rọi xuống, Nhạc Thành cất tiếng nói:

  - Mọi người xem, đây chính là kết cục của việc đối đầu với Phá Quân Bang.

  Trong ánh mắt của mọi người, Nhạc Thành dùng Âm dương kiếm trong tay, Kiếm Quang đại phát, lập tức cắt đầu của Lương Ngọc xuống, một dòng máu đỏ tươi xuất hiện.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  - Không được, không được.

  Nhìn thấy thân thể của Lương Ngọc bị tách ra, Lương Ngọc hai mắt tóe lửa, khàn giọng hô:

  - Nhạc Thành, ta muốn giết ngươi.

  - Mọi người giết cho ta.

  Nhìn thấy Nhạc Thành giết Lương Ngọc, sĩ khí của Phá Quân Bang càng thêm cuồng nhiệt. Bọn người của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng bang thấy vậy thì không kìm nổi mà hoảng sợ, đột nhiên có người bỏ chạy.

  Cái này cũng khó trách, ở đấu khí học viện, thành lập bang phái chẳng qua chỉ

  ReplyDelete